DFI

Organisasjonsdata

Organisasjonsdata

Her fakta om DFI som organisasjon:

 • Org. nr. 950 641 258
 • Postadresse: Postboks 136, 1441 Drøbak
 • Besøksadresse: Belsjøveien 2, 1443 Drøbak
 • Kontordager: Mandag - fredag
 • Åpningstider: 09.00 - 16.00. Tirsdager: 09.00 - 21.00
 • Åpningstid sommer: 09.00 - 15.00 (15. mai - 1. september)
 • Bankkonto: 1080 24 90335
 • Telefon: 64 90 51 90
 • Mobiltlf. daglig leder: 95 03 93 03
 • Mobiltlf. vaktmester: 41 93 39 18
 • Mobiltlf. banemester: 45 61 64 46
 • E-post: dfi@dfi.no

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift