DFI

Stipend

Stipend

DFI innførte denne praksis i 2004.

Formål: Formålet med stipendet er å stimulere utøvere eller tillitsvalgte medlemmer av DFI til å kunne videreutvikle seg innen organisasjnsarbeid, som trenere, dommere, utøver i sin idrettsgren eller tilsvarende.

Kriterier: Deles ut til medlemmer som har et utviklingsbehov og som ønsker å bidra videre til å bygge eller inspirerende innad i DFI. Stipendet kan deles mellom flere utøvere. Stipendets størrelse fastsettes av DFI Hovedstyret innen i de budsjetter som hovedstyret disponerer etter vedtak i ordinært årsmøte. Følgende forhold bør bli vurdert.

  • om stipendet brukes til å utvikle en lovende utøver soom viser ambisjoner og målbevisst legning
  • om stipendet brukes til å utvikle trenerkrefter som DFI har behov for og vil få nytte av
  • om vedkommende vil øke sin kompetanse for å få fylle sentrale tillitsverv eller sentrale roller med arrangementer i regi av DFI
  • om søknaden er støttet av aktuell gruppe

Et medlem kan tildeles flere stipender.

Følgende har mottatt stipend:

2004 Halvor Haakens                                  Badminton
         Jørgen Røssevold                               Fotball
2005 Johan Noraker Nossen                       Ski
         Simon Grøterud                                  Ski
2006 Mathias Rytterager                             Alpin
2006 Rebecca Semmens Minnefond          Fotball
2007 Irene Bakken                                      Orientering
2008 Erik Solberg                                        Ski
2009 Marte Jørandli                                     Håndball
2010 Håvard Antonsen                                Håndball - dommer
         Espen Schjønneberg                          Håndball - dommer
         Amandip Singh                                   Fotball - dommer
2011 Harald Ihlebæk                                   Ski
2012 Sigurd Kleiven                                    Håndball
2013 Ludvig Aspelund Holstad                   Sykkel
2014 Sanna Wheeler,                                 Håndball, Fotball
         Jørgen Solberg                                   Ski
2015 Jenny Pedersen                                 Ski
2016 DFI Fotball G 19 1                             Fotball
2017 Fotball G2002 og jentefotballen         Fotball

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift