DFI

DFI- Hovedstyret

DFI- Hovedstyret

DFI - Hovedstyret består idag av følgende medlemmer:

Navn hovedstyret DFIRolleMail
Heidi AndresenStyrelederheidi.andresen@moss.kommune.no
Ian ParkerStyremedlem ian.parker@datema.no
Roger SchäfferNestleder roger.sogsti@gmail.com
Ingebjørg BrownStyremedlem økonomiingebjorg.brown@outlook.com
Berit Baklid EgeStyremedlemberit.ege@live.no
Amund DjuveStyremedlemamund88@hotmail.com
Richard SpoletiniStyremedlemrichard@spoletini.com
Thomas MeyerVaramedlemthomas.meyer@rade.kommune.no
Jørn BeldringVaramedlemjornbeldring@gmail.comHovedstyrets mandat er regulert i DFIs og idrettens lovverk § 18:

§ 18 Idrettslagets styre

  1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
  2. Styret skal:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, å sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere idrettslaget utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift