DFI

Tilsynsvakt

Tilsynsvakt

Instruks tilsynsvakt Frogn VGS:

Tilsynsvakten skal være på plass til følgende tider:

Mandag – torsdag: Kl 16.30 - 22.30

Fredag: Kl 16.30 - 20.00

Liste med navn og mobilnummer til hver enkelt vakt skal sendes DFI 1 uke før.

Gruppene har egne rutiner for innsending av skjema og uthenting av nøøkler. Se rutiner på gruppenes avdeling på websiden.


INSTRUKSJON TILSYNSVAKT - FROGN ARENA

På vaktrommet i ringperm ligger 2 stk skjemaer som skal fylles ut av hver tilsynsvakt:

Aktivitetsskjema: Statistikk over antall utøvere og ledere pr time.

Kontrollskjema: Kryss av ved gjennomføring.

Skjemaene legges tilbake i samme perm når ferdig utfylt bak skillearket "Førte lister".

Disse skjemaene er grunnlaget for betaling av hallvakt, og om skjemaene ikke fylles ut får vi ikke betalt for jobben. Siste vakt skal ta bilde av skjema og sende til dfi@dfi.no etter endt vakt.

Tilsynsvakten SKAL være på plass til følgende tider, husk at lag som skal trene må komme inn presis:

Mandager til torsdag kl 16.30 - 22.30 og fredager kl. 16.30 - 20.00

Du skal oppholde deg i, eller i umiddelbar nærhet til vaktrommet. Du kan ikke trene, eller være trener når du har vakt.

Føre statistikk på fastlagt skjema over antallet utøvere og ledere pr time.

Det skal gjennomføres inspeksjonsrunder minimum 1 gang i timen. Sjekk garderober, idrettshall, ganger og uteområdet i tilknytning til hallen. Sjekk også at det ikke står biler parkert foran inngangsdører og bommer.

Tilsynsvakt skal bortvise biler som kjører opp til hallen og parkerer på skoleområdet. Alle skal bruke parkeringsplassen på nedsiden av skolen, på oppmerkede parkeringsplasser. Det skal 0ikke parkeres foran bommer og dører.

Påse at det er minimum en ansvarlig voksen leder til stede på treningene.

Døra til guttegarderoben skal fungere slik at den låser i smekk. Sjekk at ikke brukere setter tape på dørlås, vipper av dørpumpe eller bruker andre kreative metoder for å holde det åpent.

Samle gjenglemt tøy og andre effekter, og legge dem i kasse på tilsynsvaktrommet.

Siste vakt kan ikke gå selv om hallen er tom, om det er/skal være fotballkamp på Frogn kunstgress. Dette kan sjekkes her: http://dfi-trenersiden.blogspot.com/

Oppdages det hærverk eller andre ting skal det tas bilder som sendes til: dfi@dfi.no

Gå gjennom sjekkliste og aktivitetsskjema

  • Slukk lys og heis opp mål før dagen avsluttes. Lyset i Frogn arena er automatisk styrt. Unntaket er selve hallen, de slås av med brytere som sitter ved HC-heis og v. kiosken under trelokket. I samme boks finner man også nøkkelbryter for å heise opp målene. Tilsvarende boks ved hvert mål.
  • Sjekk alle utgangsdører i hall, og i gangen – husk døra ned til kunstgressbanen (se egen plan over dører som skal sjekkes).

Hvis brannalarmen utløses, åpnes alle dører automatisk, og det kommer en stemme som sier at alle må forlate bygget. Vaktansvarlige må sørge for at alle kommer seg ut og har da ansvar for å møte brannvesenet ved hovedinngangen før noen kan slippes inn igjen i bygningen. Det kan ta tid før bygget blir klart til bruk, så sørg for at alle som har trent, blir hentet av noen/kommer seg hjem. Alle ytterdører i forbindelse med treningshall og garderober må da sjekkes og låses etterpå før bygget forlates.

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift