DFI

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler
DFI har etablert foreldrevettregler. Les disse - kanskje dette er noe å tenke over?
 
Som foreldre kan du bidra til å gjøre barneidretten til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler som bør følges:

1. Møt fram til trening og konkurranser – barna ønsker det.

2. Møt opp til avtalt tid og sted – gi beskjed i god tid ved forfall.

3. Gi oppmuntring til alle som deltar – ikke bare ditt barn.

4. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.

5. Respekter leder/treners avgjørelser – ikke kritiser mens barna er tilstede.

6. Se på dommere som veiledere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.

7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.

8. Tenk på at det er ditt barn som deltar – ikke du.

9. Spør barna om konkurransen eller treningen var morsom – ikke fokuser bare på resultat.

10. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.

11. Vis respekt for det arbeidet klubben og tillitsvalgte gjør – de fleste bruker sin fritid til dine barn.

12. Betal medlems/trenings-avgift i tide – det er dette klubben drives av.

13. Delta aktivt ved dugnader og tilrettelegging av trening og konkurranse - det er til det beste for barna.

14.Vis interesse for idretten og delta aktivt for å utvikle den – det gjelder ditt barns utvikling.

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift